Молитва канон об исходе души

Последование по исходе души от тела, читаемое мирянином

Молитва канон об исходе души

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да святится имя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на́ша, я́коже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Тропари, глас 4-й

Со ду́хи праведных скончавшихся ду́шу раба́ Твоего́ (рабы Твоей), Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженней жизни, я́же у Те́бе, Человеколю́бче.

В покоищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твой упокоеваются, упокой ду́шу раба́ Твоего́, я́ко Един еси́ Человеколюбец.

Слава: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и узы окованных разреши́вый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ упокой.

И ныне: Едина чистая и непорочная Де́во, Бо́га без се́мене рождшая, моли спасти́ся ду́ши его.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́.

Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́.

Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя мое́.

Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Отве́рз уста́ моя́, Спа́се, сло́во ми пода́ждь моли́тися, Милосе́рде, о преста́вленнем рабе́ Твое́м (имярек), да поко́иши ду́шу его, Влады́ко.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Мертв быв пло́тию, Спа́се, и во гро́бе положе́н с ме́ртвыми, ду́шу раба́ Твоего́ поко́й в ме́сте зла́чне, я́ко Милосе́рд.

Слава: Моле́бный глас мой услы́ши, Бо́же Триипоста́сне, и учини́ ду́шу преста́вленнаго в не́дрех Авраа́млих, Изба́вителю.

И ныне: Ты, Пречи́стая Богоро́дице, Его́же без и́скуса му́жеска заче́нши родила́ еси́, моли́ Сы́на Твоего́ пода́ти поко́й рабу́ Твоему́ преста́вленному (имярек).

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

В ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же ли́цы святы́х веселя́тся, ду́шу раба́ Твоего́ преста́вленнаго поко́й, Христе́, Еди́не Ми́лостиве.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Иде́же ли́цы святы́х, та́мо вчини́, Влады́ко, послужи́вшаго Тебе́ всем се́рдцем и воздви́гшаго и́го Твое́ на ра́мо свое́, я́ко Еди́н Влады́ка живота́ и сме́рти.

Слава: Небе́сный Отче Вседержи́телю, и Сы́не Единоро́дный, и Ду́ше Святы́й Исхо́дный, пре́зри уме́ршаго согреше́ния, и в Це́ркви пе́рвенец всели́ его́, сла́вити Тя со все́ми уго́ждшими Тебе́.

И ныне: Яко Ма́ти Свята́я Пресвята́го Бо́га, Влады́чице вся́ческих, Мари́е Богоро́дице, со все́ми святы́ми Сего́ моли́ ду́шу поко́ити раба́ Твоего́ в Небе́сных селе́ниих.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Соше́дый в преиспо́дняя, Христе́, совоздви́гл еси́ уме́ршия вся, и преста́вльшагося от нас поко́й, Спа́се, я́ко щедр.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Никто́же без греха́ есть, то́кмо Ты Еди́н, Влады́ко: сего́ ра́ди преста́вленному и грехи́ оста́ви, и в рай того́ всели́.

Слава: Услы́ши, Тро́ице Свята́я, гла́сы моле́бныя, приноси́мыя Тебе́ в це́ркви о усо́пшем, и Богонача́льным Твои́м све́том озари́ ду́шу, омраче́нную су́етными приверже́нии.

И ныне: Родила́ еси́, Пречи́стая, без му́жеска се́мене, Бо́га соверше́нна и Челове́ка соверше́нна, взе́млющаго грехи́ на́ша, Де́во. Того́ моли́, Госпоже́, преста́вльшемуся рабу́ Твоему́ пода́ти поко́й.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Имы́й живота́ и сме́рти власть, преста́вленнаго от нас поко́й, Христе́ Бо́же, Ты бо еси́ всех, Спа́се, Поко́й и Живо́т.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

На Тя, Спа́се, наде́жду возло́жь, уме́рый оты́де от нас; Ты же, Го́споди, уще́дри его́, я́ко Бог Многоми́лостив.

Слава: Просвети́ нас, Трисвя́те, воспева́емый Влады́ко, моля́щихся Тебе́, мир небе́сный прия́ти, и в ми́рных се́лех ду́шу вчини́, отше́дшую от вре́менных в наде́жде безконе́чныя жи́зни.

И ныне: Шу́йяго стоя́ния, Пречи́стая, изба́вити преста́вленнаго умоли́ Сы́на Твоего́, Де́во Госпоже́, я́ко Спа́са и Бо́га на́шего Ма́ти су́щая.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

А́да испрове́рг, Влады́ко, воскреси́л еси́ уме́ршия от ве́ка: и ны́не преста́вленнаго от нас, в не́дро Авраа́мле Ты, Бо́же, всели́, прегреше́ния вся отпусти́в, я́ко Милосе́рд.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

За́поведь, ю́же ми дал еси́, Бо́же, преступи́х и сме́ртен бых, но Ты, Бо́же, соше́дый во гроб и ду́ши я́же от ве́ка воскреси́вый, не возста́ви мене́, Влады́ко, на муче́ние, но на поко́й, преста́вленный вопие́т Тебе́ с на́ми, Многоми́лостиве.

Слава: Мо́лим Тя, Безнача́льне Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, зло́бою душезло́бнаго ми́ра озло́бленную и к Тебе́, Зижди́телю, преше́дшую ду́шу во а́дово дно не отри́ни, Бо́же Спа́се мой.

И ныне: С небесе́ Христо́с Бог наш, я́ко дождь на руно́, Пречи́стая, сни́де на Тя, напая́я весь мир и изсуша́я вся безбо́жныя пото́ки, наводня́яй всю зе́млю ра́зумом Свои́м, Присноде́во; Того́ моли́ да́ти поко́й преста́вленному рабу́ Твоему́.

Кондак, глас 8

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

Икос

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый челове́ка: земни́и у́бо от земли́ созда́хомся и в зе́млю ту́южде по́йдем, я́коже повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́ и в зе́млю оты́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: Аллилу́ия, Аллилу́ия, Аллилу́ия.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Влады́ко Христе́ Бо́же, егда́ хо́щеши суди́ти ми́ру, пощади́ ду́шу раба́ Твоего́, его́же от нас прия́л еси́, вопию́щаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

В пи́щи ра́йстей, иде́же пра́ведных ду́ши веселя́тся, послужи́вших Тебе́, причти́ с ни́ми, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Иуде́йския три о́троки спасы́й во огни́, в Трие́х Ли́цех воспе́тый, изба́ви огня́ ве́чнаго усо́пшаго, воспе́вшаго Ти ве́рно: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Иса́иа Тя Жезл нарече́, Чи́стая, Дании́л же Го́ру Несеко́мую, Иезеки́иль же Дверь, из Нея́же про́йде Христо́с, мы же Тя, Истинную Богоро́дицу имену́юще, велича́ем.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь, халде́йский мучи́тель, богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Сконча́в тече́ние и к Тебе́ прибего́х, Го́споди, преста́вленный вопие́т ны́не: прегреше́ния оста́ви, Христе́ Боже, и не осуди́ мене́, егда́ хо́щеши суди́ти всем, ве́рно бо Тебе́ взыва́х: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Поне́сшаго, Влады́ко, и́го Твое́ на ра́ме свое́м, и бремя Твое́ ле́гкое, а́ще и не всегда́, оба́че в ме́сте преподо́бных Твои́х всели́ ду́шу его, воспе́вшаго Тебе, Христе́ Спа́се: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Безнача́льная Тро́ице Свята́я, Бо́же Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, в ли́це святы́х причти́ ду́шу преста́вленнаго раба́ Твоего́ и огня́ ве́чнаго изба́ви, да Тя хва́лит, воспева́я во ве́ки: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ныне: Тя, Де́во, проро́честии ли́цы прореко́ша, прозря́ще бо Тя прозорли́выма очи́ма: ов у́бо Жезл нарече́ Тя, ин же Дверь Восто́чную, ов же Го́ру, челове́ки Несеко́мую. Мы же испове́дуем Тя вои́стинну Богоро́дицу, Бо́га вся́ческих ро́ждшую, Его́же моли́ упоко́ити преста́вленнаго во ве́ки вся.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с. Тем Тя, Богородицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Иису́се Бо́же мой, Спа́се, Ада́мле Ты взял еси́ преступле́ние и сме́рти вкуси́л еси́, да челове́ки от нея́ свободи́ши, Милосе́рде. Те́мже мо́лим Тя, Ми́лостиве: преста́вленнаго поко́й, я́ко Благ, во дво́рех святы́х Твои́х, я́ко Еди́н Всеблаги́й и Милосе́рдый.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Несть никто́же, Милосерде, и́же не согреши́ в челове́цех, то́кмо Ты Един, Иису́се Христе, взе́мляй грехи́ всего́ ми́ра. Те́мже, очи́стив раба́ Твоего́ от прегреше́ний, вчини́ во святы́х Твои́х дво́рех: Ты бо Живо́т еси́ и Поко́й, и Свет, и Весе́лие всех Тебе́ благоугоди́вших.

Слава: Удиви́ся все естество́ челове́ческое, ка́ко Безнача́льнаго Отца́ Сын Единоро́дный, плоть от Де́вы де́йством Свята́го Ду́ха прия́л еси́, и пострада́л еси́ я́ко челове́к, да уме́ршыя оживи́ши. Тем и преста́вленнаго ны́не от нас, приле́жно мо́лим Тя, во стране́ живых, я́ко Благ, всели́.

И ныне: Неве́сту Тя нарица́ем, Пречи́стая, Отца́ неви́димаго, и Ма́терь Сы́на, из Тебе́ Ду́хом Святы́м воплоще́ннаго, и Моле́бницу Тя о усо́пшем рабе́ Твое́м предлага́ем: Тебе́ бо Помо́щницу и́мамы земни́и, и любо́вию пою́ще Тя велича́ем.

* * *

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да святится имя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на́ша, я́коже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь, глас 6

Еди́н естество́м сый Животво́рец, Христе́, и бла́гости вои́стинну неизсле́димая пучи́но, ны́не преста́вльшагося раба́ Твоего́ Ца́рствия Твоего́ сподо́би: Ты бо Еди́н еси́ име́яй мно́жество щедро́т и безсме́ртие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:

Исто́чник живота́ ро́ждшая, Влады́чице, Изба́вителя ми́ру Иису́са Го́спода, Того́ приле́жно моли́ безконе́чнаго живота́ преста́вльшагося ны́не раба́ Твоего́ сподобити: Ты бо христиа́н Еди́на еси́ изве́стнейшая Помо́щница.

Го́споди, поми́луй (12 раз). И молитву сию:

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та нашего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, изба́ви его ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй ему прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящым Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да.

Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

(Также эту молитву читают после каждой Славы при последующем чтении Псалтири).

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/posledovanie-po-isxode-dushi-ot-tela-chitaemoe-miryaninom.html

Как правильно проводить усопшего по православной традиции

Молитва канон об исходе души

«Умершие надеются», говорит блаженный Августин, «получить помощь через нас: ибо время делания отлегло от них; взывают ежеминутно души, вверженные в темницу, и нет им утешителя».

Накануне смерти

В православной традиции каждый искренне верующий человек всю жизнь ежедневно молится о достойной кончине, просит Бога не дать ему неожиданной смерти, не забирать неготовую душу, дать возможность раскаяться в грехах до перехода в Вечность.

На всех богослужениях возносятся молитвы о достойном конце христиан «Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове, просим. Подай, Господи». Но легкая кончина даруется Богом не всегда.

Нередко человек перед смертью болеет — и это всегда шанс ему еще немного измениться, очиститься, серьезно что-то осознать перед лицом перехода в Вечность.

Если человек перед смертью болеет

Венецианов А.Г. Причащение умирающей. 1839

Некоторые «милосердные» родственники скрывают от больного его близкую кончину. Напротив, гуманно было бы, чтобы человек знал о скором переходе в мир иной и мог достойно подготовиться – исповедаться и причаститься. Также полезно пособоровать больного. Для этих целей на дом или в больницу приглашается священник.

За тяжело больного человека необходимо подавать записки о здравии на литургию (чем чаще, тем лучше), заказывать молебны о здравии, ежедневно давать ему просфору и святую воду. У постели больного можно читать Псалтырь (с поминанием о здравии на Славах).

Если человек не крещен, но находится в сознании, его необходимо покрестить, а затем причастить. В бессознательном состоянии человека не крестят, поскольку крещение должно быть свободным выбором каждого человека, нельзя насильно присоединять его к Церкви.

Если нет возможности позвать священника, или вероятно, что он не успеет доехать, то покрестить умирающего имеет право любой православный мирянин, и не только право – это его священный долг и обязанность.

Как покрестить человека самому: необходимо произнести крещальную формулу без искажений:

«Крещается раб(а) Божий(ая) (Имя) во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь», при этом при произнесении каждого «аминь» нужно омывать голову крещаемого святой водой (если ее нет, то простой водой).

После этого человек считается полноценным христианином, и за него можно подавать записки в храме.

Если после крещения человек по неведомому Божьему помыслу не умрет, то необходимо закончить обряд крещения, обратившись к священнику. Он дочитает необходимые молитвы и совершит таинство Миропомазания.

В момент смерти

В самый момент смерти и непосредственно накануне ее душа человека испытывает томление. Зачастую человек начинает видеть нечистых духов со страшными лицами, слышит ужасные голоса. И тем интенсивнее эти кошмары, чем грешнее душа человека.

Поэтому принято максимально смягчить душе момент перехода. Для этого окружают человека благочестивыми предметами, иконы и крест ставят так, чтобы умирающий мог их видеть.

Принято рядом с умирающим, возле икон, возжигать «страстную» свечу (это свеча, с которой стояли на утрени 12 Евангелий).

Как читать «Канон молебный на исход души»

Если признаки умирания становятся явными, следует облегчить переход в Вечность чтением так называемой «отходной молитвы» — это «Канон молебный на исход души». В идеале ее читает священник.

Но если священника не удается позвать, мирянин также имеет право читать «отходную», кроме молитвы в конце канона «от иереа глаголемой на исход души».

Канон читается от имени умирающего, «от лица человека, с душею разлучающегося и не могущего глаголати».

Если канон читает мирянин, начинать следует с возгласа «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Затем предначинательные молитвы (с «Трисвятое» по «Отче наш»), затем канон. При чтении канона следует зажечь лампадку или свечу перед иконой. Канон не читается для умирающих детей до 7 лет по причине отсутствия грехов.

«Канон молебный на исход души» не обязательно читать у постели умирающего. Его можно также читать и дома, когда умирающий находится в больнице.

Если человек умирает во время чтения канона, то следует дочитать канон, а затем добавить «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего… ».

После оставления душей тела, усопшему следует закрыть глаза, выпрямить туловище, подвязать челюсть и накрыть с головой.

Сразу после смерти, немедленно читается «Последование по исходе души от тела».

Если человек долго болеет и тяжело страдает

Когда человек долго страдает перед смертью, мучается сам и мучает окружающих, то существует практика чтения специальных молитв, в которых содержатся просьбы к Богу поскорее забрать душу. Это «Чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждает». Читать его можно только по благословению священника.

Как приготовить усопшего к погребению

Омовение тела. Омывать тело умершего человека нужно с молитвами – «Трисвятое» или «Господи, помилуй». Следует зажечь лампаду или свечу, и гореть они должны непрестанно, пока тело находится в доме. После омовения следует одеть тело в чистые (и по возможности, новые) одежды, надеть крестик. Женщины в период месячных не должны участвовать в омовении.

Возложив тело на специально отведенное для этого место, нужно покрыть его специальным покрывалом. Это так называемое «погребальное покрывало», его можно купить в храмах, на нем изображены крест, лики святых, написаны молитвы.

Глаза покойного должны быть закрыты, руки сомкнуты, правая сверху. Чтобы руки не расползались, их связывают.

В руки усопшего кладут погребальный крест, на грудь – икону (мужчинам – Иисуса Христа, женщинам – Пресвятой Богородицы). На лоб кладется венчик – образ Небесного венца, который, возможно, получит душа.

Венчик – это полоска бумаги с изображением Спасителя, Богоматери, Иоанна Крестителя, надписями молитвы «Трисвятое».

Перед тем, как положить тело в гроб, следует окропить святой водой и тело, и гроб (изнутри и извне). Под голову в гроб кладут специальную подушку, набитую опилками или соломой. Некоторые верующие заранее готовят себе «погребальную подушку» — собирают веточки вербы (с Вербного воскресенья) и листья берез (с праздника Троицы).

Гроб принято ставить в центре комнаты перед домашним иконостасом, лицо усопшего должно смотреть на выход. Вокруг гроба следует зажечь 4 свечи: у головы, в ногах и побокам на уровне скрещенных рук. Это символ креста.

Затем у гроба следует начать чтение Псалтыри с молитвами об упокоении («Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшегося раба Твоего…»). По возможности следует заказать Панихиды.

Существует ошибочное мнение, что Панихиды не заказываются до отпевания. Напротив, следует их заказывать и до, и после отпевания, и даже в нескольких храмах сразу.

Ведь душа покойного нуждается в срочной помощи, ей приходится совсем непросто после разлучения с телом.

Сорокоуст об усопшем

Следует как можно раньше заказать сорокоуст об усопшем. Можно также заказать чтение Неусыпаемой Псалтыри – на полгода или год.

Но родственникам также следует регулярно молиться об усопшем, не «перекладывать» всю работу на других. Самостоятельное моление об усопшем очень полезно как его душе, так и душе молящегося.

Следует продолжать дома читать Псалтырь, а также можно читать Евангелие в память об усопшем.

Вынос тела и отпевание

В православной традиции похороны совершаются на 3-й день после смерти, при этом сам день смерти считается за первые сутки, даже если человек умер за несколько минут до полуночи.

За недолгое время до выноса гроба из дома следует еще раз прочитать «Последование по исходе души от тела». Перед самым выносом – прочитать литию. Гроб несут в храм, постоянно молясь молитвой «Трисвятое».

Участвующие в траурной процессии должны нести зажженные свечи. Впереди процессии – крест или икону. Заказывать оркестр – не приветствуется при православном погребении.

При вносе тела в храм, по Уставу должен звонить колокол – особым погребальным звоном.

В процессе отпевания священник читает особую разрешительную молитву: с ее помощью с усопшего снимаются запрещения и грехи, в которых он покаялся или не смог вспомнить при жизни (т.е. ведомые и неведомые). Не снимаются специально утаенные грехи. Текст этой молитвы вкладывают в руки усопшего.

Затем родственники прощаются с умершим последним целованием, и священник посыпает его крестообразно землей. Поется «Вечная память».

На кладбище гроб опускается в могилу головой к востоку, совершается краткая заупокойная Лития.

Поминальная трапеза

На поминальной трапезе должно отсутствовать спиртное. Основное блюдо на поминках – кутья (коливо). – отваренные зерна пшеницы или риса с медом (а также изюмом и курагой). Затем традиционно подают блины и кисель. А затем, по возможности, все остальные блюда.

Кутью перед употреблением следует освятить. Существует специальный чин освящения кутьи священником. При отсутствии священника, кутью следует покропить святой водой.

За поминальным столом следует вести благочестивые беседы, вспоминая усопшего добрым словом, рассказывать о его добрых качествах.

Что не относится к православной традиции:

  • занавешивание зеркал;
  • отказ от вилок во время поминок;
  • ставить стакан с водой (или, еще хуже, с водкой) для покойного;
  • пожелание «пусть земля ему будет пухом»

Всего этого не следует делать, вместо пожелания о «пухе» следует взывать «Упокой, Господи, душу раба Твоего…»

После похорон следует продолжать регулярно помогать душе усопшего. Но  об этом – в другой статье.

смерть

Источник: https://sbogom.kiev.ua/provodit-usopshego/

Канон молебный при разлучении души от тела

Молитва канон об исходе души

Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Каплям подобно дождевным, злии и малии дние мои, летним обхождением оскудевающе, помалу исчезают уже, Владычице, спаси мя.

Твоим благоутробием и многими щедротами Твоими, Владычице, преклоняема естественно, в час сей ужасный предстани ми, Помощнице Непоборимая.

Содержит ныне душу мою страх велик, трепет неисповедим и болезнен есть внегда изыти ей от телесе, Пречистая, юже утеши.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Грешным и смиренным известное прибежище о мне извести Твою милость, Чистая, и бесовския избави руки, якоже бо пси мнози обступиша мя.

И ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Се время помощи, се время Твоего заступления, се, Владычице, время, о немже день и нощь припадах тепле и моляхся Тебе.

Кондак, глас 6

Душе моя, душе моя, востани, что спиши, конец приближается, и нужда ти молвити: воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, Иже везде сый, и вся исполняяй.

Икос: Христово врачевство видя отверсто, и от сего Адаму источающе здравие, пострадав уязвися диавол, яко беды приемля рыдаше, и своим другом возопи: что сотворю Сыну Мариину? Убивает мя Вифлеемлянин, Иже везде сый и вся исполняяй.

По окончании:

Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.  И ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды)

Молитва, от иереа глаголемая на исход души:

Владыко Господи Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Иже всем человеком хотяй спастися и в разум истины прийти, не хотяй смерти грешному, но обращения и живота; молимся, и мили ся Ти деем, душу раба Твоего (имярек) от всякия узы разреши и от всякия клятвы свободи, остави прегрешения ему, яже от юности, ведомая и неведомая, в деле и слове, и чисто исповеданная, или забвением, или студом утаеная. Ты бо Един еси разрешаяй связанныя и исправляли сокрушенныя, надежда неначаемым, могий оставляти грехи всякому человеку, на Тя упование имущему. Ей, Человеколюбивый Господи, повели, да отпустится от уз плотских и греховных, и приими в мир душу раба Твоего сего (имярек), и покой ю в вечных обителях со святыми Твоими, благодатию Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с Нимже благословен еси, с Пресвятым и Благим, Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

 Молитвы  >>  Архив молитв  Как действует молитва?   Как правильно молиться?  Словарь церковнославянского языка  Кому и для чего молиться  Молитвы Архангелам на каждый день  Именной указатель святых

  |  Карта сайта  >>  Христианство  >>  Религия Христианство  Молитвы  Иконы и святые  Ангелы   Христианство и ведовство   Литература

Источник: http://www.belmagi.ru/amolitv/kanrazluch.htm

Молитва у одра умирающего

Молитва канон об исходе души

Молитва у одра умирающего

38053     Комментариев: 0

В своей известной книге «Переход» П. Калиновский пишет: «…Жизнь человека на земле — это только начало, только подготовка к тому, что ждет нас всех после смерти тела.

Начатое здесь будет продолжаться там; [за порогом смерти нас] …ждут …ответственность и возмездие за сделанное во время земной жизни. Об этом говорят все великие религии.

[Поэтому] …очень важно перейти порог в состоянии беззлобности, умиротворенности и покоя, не унося с собой ни одного темного пятна на своей совести.

Христианство всегда знало это, поэтому и советовало каждому перед смертью исповедаться и причаститься. Состояние личности в момент смерти важнее всей предыдущей жизни человека.

Об этом говорит и евангельское повествование от Луки (см.: Лк. 23, 32–33, 39–43) о разбойниках. Вот оно: Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону.

Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал.

И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

Жизнь разбойника была плохой, но раскаяние в последние часы перед смертью обещает хорошее начало будущего существования » [1]

Православная Церковь напутствует своих чад в загробную жизнь Таинствами Покаяния, Причащения и Елеосвящения. Родственники тяжелобольного обязаны позаботиться о том, чтобы во все протяжение болезни член Церкви не оставался лишенным этих христианских Таинств.

Если болезнь продолжительна, нужно попросить священника из ближайшего храма посещать больного для регулярного совершения над ним Таинств. Когда же конец жизни человека видимо приближается, нужно срочно позвать священника для напутствия умирающего в жизнь вечную.

У одра умирающего священник заботится о том, чтобы у него не осталось на совести какого-либо забытого или неисповеданного греха или злобы к кому-либо из близких. Поэтому, если умирающий находится в сознании, священник задает ему соответствующие вопросы для исповеди в такой форме, чтобы ответ мог быть односложным.

Конечно, такая исповедь в форме вопросов не может быть полной и всеобъемлющей: она должна быть заключительной, последней, которой предшествовало бы подробное и полное очищение совести больного в те дни, когда он был еще способен на тщательную исповедь. И об этом также должны были позаботиться родственники умирающего.

После совершения Таинства Покаяния священник приобщает умирающего запасными Святыми Дарами, которые он приносит в специальной дароносице.

Церковные каноны, заботясь о доброй христианской кончине человека и соединении его со Христом Спасителем, в предсмертные часы дозволяют причащать умирающих даже после принятия лекарств и вкушения пищи [2], а женщин — и в период месячного или родильного очищения (чего не дозволяется совершать над лицами, не находящимися в смертельной опасности).

Однако правила запрещают причащать Святых Таин людей, впавших в беспамятство или безумие, до их выздоровления, кроме смертных случаев [3]. В исключительных случаях можно приобщать и беснуемых, при условии, если они в бесновании не богохульствуют [4].

Как во время болезни, так и пред самой кончиною, над христианином целесообразно совершать Таинство Елеосвящения, предавая в руце Божии жизнь болящего. Болен ли кто из вас,— пишет апостол,— пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.

И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Иак. 5, 14–15). По верованию Православной Церкви, Елеосвящение — это Таинство, в котором при помазании освященным елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные.

В этом Таинстве христианину прощаются те грехи, о которых он забыл или которых по неведению и невниманию не считает за грех. Вот что пишет о Таинстве Соборования Московский святитель Филарет: «Из слов Апос­тола (Болен ли кто из вас… и т. д. — Иак.

5, 14–15) видно, что Таинство Елеопомазания имеет двоякий плод: 1) отпущение грехов, и 2) выздоровление болящего: и воздвигнет его Господь.

Таким образом, на точном основании Священного Писания Православная Церковь учит, что Елеопомазание может быть совершаемо как над приближающимся к смерти для испрошения ему прощения грехов, так и над всяким больным для испрошения ему прощения грехов и выздоровления от болезни » [5].

Канон на исход души

Молчат уста умирающего, но Церковь от его лица изображает всю немощь грешника, готового покинуть мир, и поручает его Пречистой Деве, помощь Которой призывается в молитвах.

Может быть, умирающий уже не слышит молитвословий, но, как при крещении младенца отсутствие у него сознания не умаляет благодатного действия Таинства, так и затухание сознания не препятствует спасению отходящей души по вере и молитве близких, собравшихся у его смертного одра.

Церковь, имевшая попечение о каждом православном с момента его рождения, не может оставить его и в этот последний страшный час.

В лице духовника умирающего она спешит к его одру и прежде всего прилагает старание о том, чтобы у умирающего не осталось на совести какого-либо неисповеданного греха, в особенности злобы к кому-либо из братий.

А затем духовник от лица человека, с душою разлучающегося и не могущего глаголати, глаголет «Канон молебный ко Господу Богу нашему Иисусу Христу и Пречистой Богородице, Матери Господней».

Уста умирающего молчат и язык не глаголет, но сердце вещает: Огнь бо сокрушения внутрь возгорается и гласы немолчными призывают прежде всего Матерь Господню [6].

Канон на исход души преисполнен этими вещаниями от сердца умирающего, который хорошо сознает, что «нощь смертная постиже (его) неготова, мрачна же и безлунна, препущающи неприготовлена к долгому оному пути страшному» [7]. По 6-й песни канона — кондак Великого канона, побуждающий душу умирающего воспрянуть, пока еще не поздно, как разбойник благоразумный в последний момент воздохнуть о своих грехах и воззвать ко Господу, да пощадит Христос Бог: «Душе моя, душе моя, востани, что спиши, конец приближается, и нужда ти молвити: воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, Иже везде сый и вся исполняяй» [8].

За кондаком следует и икос того же Великого канона, утешающий трепещущую душу тем, что «Христова врачебница всем открыта», всем дана возможность очищать душу свою исповеданием грехов своих и Таинством Покаяния [9], что и сам диавол, видя эту «врачебницу… пострадав уязвися», и в сознании своего бессилия признается: «убивает мя Вифлеемлянин, Иже везде сый и вся исполняяй» [10].

Все последование заканчивается молитвою от иерея, глаголемой на исход души, о разрешении ее от всяких уз, освобождения от всякой клятвы, о прощении грехов и упокоении в обителях святых.

Чин на разлучение души от тела

Кроме «Канона на исход души» в Большом Требнике и в «Иерейском молитвослове» есть другой умилительный канон, творение Андрея Критского, который входит в «Чин, бываемый на разрешение души от тела, внегда человек долго страждет».

Большие страдания умирающего побуждают усилить молитву: душа долго страждущего молитвенно ищет помощи у всей Церкви небесной и земной, призывает «ангельстии собори, и человецы вси христолюбцы» [11], «всех благочестиво в житии поживших», призывает «вси земнии концы совоздохнуть и соплакать». В особенности обращается она к добрым друзьям и знакомым, к возлюбленным братиям, просит их в «память еже к ним дружбы» молить Христа о ней, просит всех их явить благоутробие, оказать милосердие к ней, злосчастной и окаянной, ибо она верит в силу молитвы Церкви: «Если бы вси единем гласом провещали бысте к Владыце, тьмы избавили мя бысте».

В конце Чина приводятся две молитвы: первая «о душе судимей», та самая, что и в «Каноне на исход души», только с некоторыми небольшими сокращениями. Вторая молитва — «О долго страждущем умрети» — нарочитая молитва. В ней прежде всего раскрывается та мысль, что смерть дана Господом как средство против развития зла.

Неизреченною мудростию созданный от персти Адам был украшен образом Божиим и добротою и как честное и небесное стяжание предназначался к постоянному славо­словию и благолепию Божией славы и Царства, «но понеже заповедь преступи и Божия Его повеления, приим образ и не сохранив» и таким образом в свою богоподобную природу человек внес начало зла, «сего ради, да не зло безсмертное будет», Господь по человеколюбию лишил человека бессмертия по телу, установил разлучение души от тела, причем тело обращается в то, из чего образовано было, то есть в землю, а душа, вдохнутая Господом, возвращается к Нему, и в определенном Им месте пребывает «даже до общего воскресения». Присутствуя теперь при таком разлучении души от тела одного из рабов Божиих, «долгостраждущего умрети», служитель Божий со смиренным сознанием своего личного недостоинства, но дерзновенно как представитель Церк­ви просит Господа разрешить сему рабу его нестерпимые болезни и содержащие его немощи горькие и упокоить его, идеже праведных дуси.

Оба канона на исход души в случае отсутствия священника могут (и должны) быть прочитаны у одра умирающего мирянином, разумеется, с соответствующей заменой возгласов и опущением молитвы, предназначенных для чтения только от иерея. И кроме положенных в богослужебных книгах канонов близким умирающего должно молиться об отходящем брате.

По книгам:

1. Калиновский П. Переход. Последняя болезнь, смерть и после. М., 1991. С. 169–176;

2. Со святыми упокой: О церковном поминовении усопших: Сборник / Сост. мон. Иулиания (Самсонова). Саратов: Изд-во Саратовской епархии, 2007.

[1] Калиновский П. Переход. Последняя болезнь, смерть и после. М., 1991. С. 37–38.

[2] Кормчая книга. Ч. II; Номоканона пункт 166.

[3] Служебник. Известие учительное о подаянии и приятии Божественных Таин.

[4] Правило 3-е Тимофея, архиеп. Александрийского (Кормчая книга. Ч. I).

[5] Филарет, митр. Московский и Коломенский. Собрание мнений и отзывов по учебным и церковно-государственным вопросам: В 5 т. Т. V. Ч. 2. СПб., 1888. С. 558.

[6] См.: Канон на исход души. Песнь 6, тропарь 1.

[7] Ср.: Канон на исход души. Песнь 7, тропарь 1.

[8] Кондак по 6-й песни канона, творение прп. Андрея Критского.

[9] Ср. с увещанием пред исповедью: «Пришел еси во врачебницу».

[10] Канон на исход души. По 6-й песни икос.

[11] Здесь далее цитаты из «Канона на разлучение души…»..

Источник: https://eparhia-saratov.ru/Articles/molitva-u-odra-umirayushhego

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.