Молитва богородице в водосвятном молебне

Содержание

Молебен общий, Божией Матери

Молитва богородице в водосвятном молебне

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И абие псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Яко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне Дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́.

Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х.

Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́.

И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужаю́щия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже поем: Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, то же на каждый стих:

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Таже тропарь Богородице, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. (Дважды)

Слава и ныне: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии: а́ще бо ты не бы предстоя́ла моля́щи, кто бы нас изба́вил от толи́ких бед, кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны, не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Таже Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ния моя́ аз зна́ю и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вая пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

По третьей песне

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, / я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибегáем, / я́ко неруши́мей стене́ и предстáтельству.

При́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, / на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, / и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Тропарь, глас 2:

Моле́ние те́плое и стенá необори́мая, / ми́лости исто́чниче, мирови прибе́жище, / приле́жно вопие́м Ти: / Богоро́дице Влады́чице, предвари́, / и от бед избáви нас, / еди́на вско́ре предстáтельствующая.

Кондaк, глас 6:

Предстáтельство христиа́н непосты́дное, / ходáтайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний глáсы, / но предвари́, я́ко Благáя, на по́мощь нас, / ве́рно зову́щих Ти; / ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, / предстáтельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Икос:

Простри́ дла́ни Твоя́, и́миже всех Влады́ку я́ко Младе́нца прия́ла еси́ за мно́жество бла́гости, / не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя, бо́дренною Твое́ю моли́твою, / и неисче́тною просты́нею уще́дри нас, / и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи, / Тебе́ бо и́мамы гре́шнии Засту́пницу от находя́щих на ны бед и зол. / Но я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты, / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, / предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Иный кондaк, глас тот же:

Не и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во. / Ты нам помози́, / на Тебе́ наде́емся, и Тобо́ю хвáлимся, / Твои́ бо есмы́ рабы́, да не постыди́мся.

Го́споди, поми́луй, (трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И евангелие:

Во дни о́ны, воста́вши Мариа́м, и́де в Го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть, я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́: и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т.

И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н Плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо я́ко бысть глас целова́ния твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м.

И блаже́нна ве́ровавшая, я́ко будет соверше́ние глаго́ланным ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Яко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́: се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Яко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́м с нею я́ко три ме́сяцы и возврати́ся в дом Свой.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И абие на глас 6:

Слава: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших.

И ныне: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших.

Таже стих: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Стихира, глас тот же:

Не вве́ри мя челове́ческому предстáтельству, / Пресвята́я Влады́чице, / но приими́ моле́ние раба́ Твоего́: / скорбь бо обдержи́т мя, / терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния, / покро́ва не и́мам, / ниже́ где прибе́гну, окая́нный, / всегда́ побеждáемь, / и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице мира, / уповáние и предстáтельство ве́рных, / не пре́зри моле́ние мое́, поле́зно сотвори́.

По 9 песне

Абие: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Богородичны, глас 2:

Вы́шшую небе́с, / и чи́стшую све́тлостей со́лнечных, / изба́вльшую нас от кля́твы, / Влады́чицу ми́ра / пе́сньми почти́м.

От мно́гих мои́х грехо́в / немощству́ет те́ло, / немощству́ет и душа́ моя́: / к Тебе́ прибега́ю Благода́тней, / наде́жде ненаде́жных, / Ты ми помози́.

Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя, / приими́ моле́ние / недосто́йных раб Твои́х, / да хода́тайствуеши к Ро́ждшемуся от Тебе́. / О Влады́чице ми́ра, бу́ди Хода́таица!

Пое́м приле́жно Тебе́ песнь ны́не / всепе́той Богоро́дице ра́достно, / со Предте́чею, и все́ми святы́ми, / моли́ Богоро́дице, / е́же уще́дрити ны.

(Не́мы устне́ нечести́вых, / не покланя́ющихся о́бразу Твоему́ честно́му, / и́же напи́сан бысть от Апо́стола Луки́ свяще́ннейша, / Одиги́трии.)

Вся А́нгелов во́инства, / Предте́че Госпо́день, / апо́столов двоенадеся́тице, святи́и вси / с Богоро́дицею, сотвори́те моли́тву, / во е́же спасти́ся нам.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 6-й:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим, поми́луй нас.

Слава: Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом, не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не, я́ко Благоутро́бен, и изба́ви нас от враг на́ших, Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ныне: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, Благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиеся на Тя, да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед, Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй, (40 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посем молитва Пресвятей Богородице:

О, Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице! Вы́шши еси́ всех а́нгел и арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йши, помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих засту́пница, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельница, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н всех поможе́ние и заступле́ние! О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Святе́йшего патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси (имя), преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, и весь свяще́ннический и мона́шеский чин, богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, и вся правосла́вныя христиа́ны, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́. И умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене Воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет их си́лою Свое́ю Свы́ше на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́шя. О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и изба́ви нас от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ветр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла. Пода́ждь, Госпоже́, мир и здра́вие рабо́м Твои́м, всем правосла́вным христиа́ном, и просвети́ им ум и о́чи серде́чныя, е́же ко спасе́нию: и сподо́би ны, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего: я́ко держа́ва Его́ благослове́нна и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, (трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Конец и Богу Слава!

Источник: https://xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/01_bogorodichnik_kniga/bogorodichnik/obshii_moleben.html

Водосвятный молебен — что это такое и как заказать

Молитва богородице в водосвятном молебне

Почитание воды — важная часть христианской веры. Используют несколько чинов водоосвящения: великое, сокращенное, малое, при освящении храма.

В помощь верующим христианам, служители церкви после литургии проводят разные требы — небольшие службы, которые организуют по прошению прихожан. Значимым считают водосвятный молебен о здравии. Во время которого, совершается малый чин.

Великое (особое) происходит только в сочельник накануне Богоявления и празднования Крещения Господня. В эти дни обряд служат неограниченное количество раз. Христиане окунаются на водоемах, купелях и запасаются богоявленской водой впрок. Сокращенное происходит во время самого таинства Крещения.

 • Что значит молебен водосвятный
 • Водосвятный молебен святителю Спиридону Тримифунтскому
 • Как заказать молебен с акафистом о здравии с водосвятием
 • Благодарственный молебен с водосвятием

Что значит молебен водосвятный

Богослужение, на котором прихожане взывают к Господу, Богородице, святым или угодникам Божиим о ниспослании всевышней милости, заканчивающееся освящением воды, называют водосвятным молебным пением.

Некоторые храмы традиционно, каждый четверг ждут христиан на службу с водосвятием.

Согласуя с батюшкой настоятелем, малый чин исполняется по православным праздникам и любые другие дни, определенные богослужебными указаниями. Также, независимо от торжественных дат, по просьбе отдельного или многих верующих, при массовых бедственных случаях.

Назначается время, когда любой крещеный может прийти на богослужение. Чаще всего оно совершается после литургии с чтением акафистов.

В некоторых случаях, молебен дозволяется проводить дома, на улице, если того требуют обстоятельства. Заказать малый водосвятный чин можно заблаговременно.

Водосвятный молебен святителю Спиридону Тримифунтскому

Спиридон Саламинский Тримифунтский — в лике богоизбранный чудотворец. Почитается, как избавитель, заступник от напастей, горя, зла.

Подает исцеление больным, а грешникам прощение, исправление, направляет на улучшение имущественных и финансовых дел.

Святой поддерживает, помогает исцелиться от опасных болезней, наркомании, алкоголизма. Следует обращаться с молитвенным богослужением к Спиридону Тримифунтскому, когда требуется материальная поддержка.

Верующие обращаются за помощью к определенным святым посредством молитв у икон, на святые мощи, с водосвятием. Для обращения к чудотворцу предназначены отдельные молитвы.

Каждый из почитаемых Угодников, великомучеников обладает своей силой, помогает в определенных конкретных случаях.  Но правило заказа молебна общее для всех.

Примите во внимание: заказать песнопение с водосвятием, можно самостоятельно. Заранее подать записку с именами близких людей. Священник просит о здравии для тех, о ком молится. В конце службы все присутствующие могут взять освященную воду домой.

Тем кто хочет усилить связь со Спиридоном Тримифунтским или другими святыми, лучше заказать акафист на чтение продолжительностью сорок дней.

Как заказать молебен с акафистом о здравии с водосвятием

Церковь строго устанавливает порядок для водосвятных служб. Лучше об этом предварительно осведомиться. Бывает утреннее и вечернее, но чаще читают после утреннего священнодействия.

Молебен с акафистом состоит из кондаков, икосов, завершающей молитвы. Кондаки кратко повествуют о празднике, жизни Святого, икос — прославляющая песнь того, к кому обращается служитель. Завершается молитвой к Святому, прошением на освящение.

До начала богослужения необходимо подать записку с указанием:

 • к кому обращено совершение молебна (Пресвятой Богородице, ко Господу, имя Святого или нескольких);
 • церковных имен тех, о ком будет молитва в родительном падеже (в одной записке не более 10 имен);
 • запрещено вписываться фамилии;
 • имена сокращать нельзя;
 • нельзя молиться о самоубийцах и некрещеных людях;
 • сначала вписывают мужчин, затем женщин, отроков (дети от 7 до 17 лет), младенцев (все до 7 лет);
 • необходимо сделать разделение на несколько записок, если имен больше 10.

На специальный стол ставят чашу, наполненную водой. Рядом располагают Евангелие с Распятием. Во время молебна читают текст служебника, затем отрывок из Священного Писания, произносят просительное молитвословие (ектенью).

Молебен с акафистом состоит из кондаков, икосов, завершающей молитвы. Кондаки кратко повествуют о празднике, жизни святого, икос — прославляющая песнь того, к кому обращается служитель.

Завершается молитвой к святому. Далее следует прошение на водосвятие с трехкратным крестообразным погружением круцификса в воду.

Затем из наполненной чаши батюшка окропляет всех присутствующих водой. Служба заканчивается.

Обычно молебен — это непродолжительное богослужение. Но если читается акафист требуется больше времени, служба будет длиннее. Святая вода присутствует в церкви всегда, так как освящение проводится на протяжении всего года.

Часто прихожане заказывают молебен своему святому. Духовники советуют делать это на именинных днях. В любой другой день, лучше узнать к какому святому следует обращаться за помощью и указать это в записке.

Благодарственный молебен с водосвятием

Верующие люди, взывая к высшим силам, должны обращаться не только с прошением, но и благодарственными высказываниями, за все ниспосланное свыше.

Заказать благодарение можно также, как прошение. С помощью написания молитвенных записок, которые подаются до начала проведения богослужения.

Источник: https://1001molitva.ru/slovarik/vodosvyatnyj-moleben.html

Водосвятный молебен

Молитва богородице в водосвятном молебне

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм  Господи, Спаси и Сохрани † –  https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ .  В сообществе больше 30 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Часто мы можем услышать такое понятие как молебен. Что это такое? Молебен – это особый вид богослужения, во время которого обращаются с просьбами к Господу, Богородице и святым о послании благодати и милости за получение благ. А что такое водосвятный молебен в церкви?

Это праздник, во время которого происходит освящение воды. Основным большом праздником принято считать Крещение, но бывают и малые водосвятные молебны. Именно поэтому освященную воду взять в храме можно в любое время. Эти молебны Вы можете заказать и самостоятельно с именами Ваших близких.

Во время такой молитвы священнослужитель будет просить о здоровье для тех, о ком молится. Если Вы присутствовали на ней, то по окончанию Вы сможете набрать воды домой.

Чаще всего такие молебени заказывают по таким случаям как:

 • Путешествия
 • Болезни
 • Для вразумления заблудшего

Зачастую заказывают молебен святому, имя которого Вы носите. Рекомендуют делать это в день именин. Если Вы делаете это в другой день, то желательно знать, какой святой будет  наилучшим помощником в любой мирской проблеме и ситуации.

Водосвятный молебен последование

В храмах подобные молебни проводят после литургии по нуждам и просьбам верующих. Во время их проведения в основном проводят малое освящение воды. Текст водосвятной молебниникогда не меняется.

Ритуал происходит определенным образом:

 • На середину церкви выносят стол и покрывают его. Затем ставят чашу с водой и кладут Евангелие и Крест. Перед чашей стоят зажженные свечи.
 • После возгласа священнослужителя произносится псалом 142-й.
 • После поют: Бог Господь и тропари. Во время этого иерей производит крестообразно кадит воду.
 • За прочтением псалма 50-го, тропарей и ектении, производят каждение храма или дома, в котором это происходит.
 • После этого читается прокимен и читается Апостол (Евр. 2, 14-18).
 • Затем проводится чтение Евангелие (Ин. 5, 2-4).
 • За этим произносят ектению:

Миром Господу помолимся , в которой возносятся прошения об освящении воды. В основном при этом происходит каждение воды. После чего священник произносит молитву об освящении воды.

Бывает, что читают и особенную молитву:

Боже великоименитый, творяй чудеса, имже несть числа! Прииди ныне к молящим Тя рабом Твоим, Владыко, и поели Духа Твоего Святаго и освяти воду сию: и даждь пиющим от нея и приемлющим и кропящимся ею рабом Твоим пременение страстен, оставление грехов, болезнем исцеление, и освобождение от всякого зла, и утверждение же и освящение домом и очищение всякая скверны, и навета диавольскаго отгнание: яко благословися и прославися пречестное и великолепое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь .

 • Затем священник берет Крест. Распятие он направляет к себе. Затем делает крестообразное движение поверх воды его нижней частью. После происходит погружение всего Креста в воду. В это же время поются тропари: Спаси, Господи, люди Твоя… (трижды) и Твоих даров… .
 • После этого иерей целует Крест, который вынули из воды, и кропит всех присутствующих и церковь.
 • Все по очереди прикладываются к кресту, а священник кропит каждого.
 • По завершению процессии те, кто заказал молебен, могут набрать воды.

Обязательно к прочтению:  Акафист Трифону Мученику

Это было краткое описание всего того, что происходит и как происходит процесс полностью. Те, кто желает узнать полностью, могут ознакомится с текстом последования водосвятного молебна из видео в конце статьи.

Что такое молебен с водосвятием?

По согласованию со священником такая служба может быть отслужена в храме либо на дому. Дома, как правило, служат в том случае, когда человек не может по каким-то причинам прийти в храм (например, болезнь). В храме такие богослужения совершаются после Литургии или же в специально отведенные для этого дни.

Помимо освящения воды на требах могут читаться акафисты.

На молебне с водосвятием совершается чин малого освящение воды. На праздник же Крещения Господня совершается особый водосвятный молебен – агиасма. В этот день воспоминаются события Евангелия, когда Господь наш Иисус Христос принял святое крещение от Иоанна Крестителя.

Агиасма – это чин великого освящения воды. Вода с этой службы хранится целый год, до следующего праздника. Она не портится, не имеет запаха, не меняет своих свойств за длительное время. Многие ученые не раз исследовали структуру и физические характеристики Крещенской воды и пришли к выводу, что эта вода «живая», т.е. обладает наиболее правильной молекулярной структурой.

Малое освещение воды может совершаться в любой день по согласованию с настоятелем или священником храма. Некоторые храмы имеют традицию служить регулярные службы с водосвятием – для этого назначается определенный день и время, когда любой человек может прийти и поучаствовать в богослужении.

Наиболее популярно у нас водосвятие с обращением ко Пресвятой Богородице (перед ее иконами Неупиваемая Чаша, Всецарица, Казанская, Владимирская и другие), святому Николаю Чудотворцу, святой Матроне Московской, Ксении Петербуржской.

Часто требы служат святому, в честь которого освящен храм или его предел.

Кроме просительных молебнов за здравие не стоит забывать о благодарственных требах, в ответ на получение просимого в молитвах.

Как проходит водосвятный молебен

Водосвятный молебен – что это такое? Начинается эта служба с того, что на середину храма выносится специальный стол, на который ставится большая чаша с водой, кладется Евангелие и Распятие. Нужно заранее приготовить записочки с именами родных и близких, о здравии которых вы хотите помолиться. Эти имена священник будет читать в чинопоследовании.

Еще о церковных службах и таинствах:

 • Миропомазание в храме
 • Всенощное бдение
 • Что такое молебен

Когда служится водосвятный молебен, текст его читается по специальным книгам – служебникам. Также обязательно перед освящением воды читается отрывок из Евангелия. Произносится и ектинья – просительное молитвословие о том, с какой целью служится водосвятие.

Заканчивается это богослужение молитвой на освящение воды, после чего священник крестообразными движениями трижды погружает Распятие в воду с прошением ее освятить. После этого из общей освященной чаши священник кропит емкости с водой прихожан и самих людей.

Когда служится водосвятный молебен, последование его может быть разным. Также будет отличаться и длительность этой службы. Если читается акафист, времени потребуется больше. Если батюшка служит один – служба также будет дольше. Если планируете какие-то дела после посещения храма – узнайте длительность водосвятия у прислужников.

Как использовать святую воду

После совершения последования малого освящения воды каждый прихожанин уходит домой с баночкой или бутылочкой святой воды.

Что же делать с ней дальше?

Святую воду, принесенную из храма, можно использовать так:

 1. Пить ее для укрепления души и тела, особенно в болезни. Стоит знать, что Крещенскую воду пьют натощак с кусочком просфорки, в то время как воду с малого чина можно пить в течение всего дня саму по себе;
 2. Святой водой освящаяют жилище. Нужно не забывать, что такая вода – это святыня, поэтому недопустимо кропить ею нечистые места.
 3. Умывать маленьких деток, больных людей. Если человек по какой-то причине не в состоянии выпить воду, можно умыть ею лицо.
 4. Верующие хозяйки начинают приготовление пищи с добавления молебной воды в основу блюда.

Совершенно не допустимо использование освященной воды в любых магических целях. Многие популярные ныне знахари и экстрасенсы используют святыню в своих обрядах, тем самым оскверняя ее. Это большой грех – не принимайте в нем участия!

Интересно о православии:

 • О великой схиме
 • Десять заповедей
 • Что такое теология

Хранить воду с водосвятия нужно в специально отведенном для этого месте, желательно в красном уголке возле икон. Крещенскую воду, если вы ее запасаете на весь год в большом объеме, можно хранить в кухонном шкафчике или другом аккуратном месте.

 Не стоит ставить святую воду рядом с банками с консервацией или другими продуктами питания – такая вода должна храниться отдельно. Тем более недопустимо ставить банки со святыней под кровать, запихивать в шкафы или на антресоли.

Сила воздействия на человека святой воды напрямую зависит от его веры в Бога. Можно пить такую воду хоть литрами и не иметь при этом никакой духовной пользы из-за неимения веры.

В то же время, великие святые могли целыми днями обходиться стаканом святой воды и маленькой просворкой и имели при этом силы на длительные молитвы и бдения.

Молебен с водосвятием

Мар 9, 2019 09:36Администратор

Источник: http://molitva-info.ru/molitvoslov/vodosvyatnyj-moleben.html

Молебен

Молитва богородице в водосвятном молебне

Особенность жизни верующего, церковного человека заключается в том, что каждое в той или иной мере значительное событие он стремится освятить молитвой. Все свои начинания, просьбы и чаяния человек несет к Богу.

В минуты радости — возносит Ему благодарение, в трудные минуты — обращается к Его Милосердию и Любви. Это стремление призывать Господа и святых в разнообразных жизненных ситуациях стало причиной появления молебнов.

Что такое молебен?

Молебном (или молебным пением) называется сугубое (внелитургическое) моление к Богу, Пресвятой Богородице, святым по какому-то специальному поводу, когда верующие просят о милости или благодарят за ниспосланные блага (просительные и благодарственные молебны).

Во время молебна Церковь освящает, призывает Божию благодать на все, что играет роль в жизни человека, — действия, события, время и пространство.

Поводом для совершения молебна могут послужить какое-то начинание (строительство дома, открытие собственного дела, поступление в университет, начало путешествия), воспоминание о важном моменте жизни (годовщина брака, именины), религиозные события (церковные праздники, дни памяти святых) и многое другое.

Часто молебны служатся также в связи с печальными обстоятельствами жизни — как целого общества (неурожай, война, пожар, техногенная катастрофа, эпидемия), так и отдельных людей (болезни, потеря имущества и др.).

Чем отличается молебен от сорокоуста или проскомидии?

Молебен является отдельным, внелитургическим богослужением, в отличие, например, от проскомидии (которая входит в состав литургии) или сорокоуста (который представляет собой поминовение на проскомидии в течение сорока литургий).

Молебен может служиться либо в церкви, либо вне ее — в частных домах, квартирах или даже на улице. Во время престольных праздников молебны часто сопровождаются колокольным звоном и крестным ходом.

Какие бывают молебны

С точки зрения чина молебны представляют собой сокращенную утреню. Друг от друга они отличаются определенными особенностями структуры и продолжительностью. В обычный чин молебна входят 50-й псалом, тропари, канон (чаще всего поются только припевы), чтение Апостола и Евангелия, молитва святому, к которому обращен молебен, иногда чтение акафиста.

Бывают также молебны без чтения канона (например, на Новый год, на начало учебного года, о воинах, о болеющих), а также без чтения Евангелия (чин благословения воинов, отправляющихся на войну, чин благословения колодца и др.).

По количеству участников молебны можно условно разделить на:

• общественные, которые совершаются на потребу большого количества людей (например, жителей деревни или города);

• частные, совершающиеся по просьбе или нужде отдельных людей, семей.

Кому можно служить молебен?

Молебны благодарственные адресуются только Самому Господу. Просительные же можно посвятить также Богородице и святым Православной Церкви.

Молебны Пресвятой Богородице

В церковной практике существует традиция соотносить содержание просьб с определенными иконами Божией Матери. Например, молебен перед иконой Богородицы «Неупиваемая Чаша» совершается о людях, страдающих от зависимостей (алкогольной, наркотической и других).

Такое «тематическое» моление обусловливается либо историей создания или обретения иконы, либо преданиями об исцелениях и других чудесах, с ней связанных. (Часто эти истории упоминаются и в акафистах, посвященных той или иной иконе.

) На практике происходит так: люди с общей проблемой и общей просьбой собираются вместе и приносят одно общее моление (например, об избавлении их родных от пагубной привычки). Часто для этого устанавливается определенный день недели.

Другие прихожане могут присоединиться к этой группе молящихся, потому что, благодаря установившейся традиции, будут знать, о чем совершается данный молебен.

По такой же причине, в связи с преданием и традицией, перед иконой «Всецарица» совершаются молебны об исцелении от онкологических заболеваний. Именно поэтому образ «Всецарица» (и даже домовые храмы, освященные в честь него) очень часто присутствует в онкоцентрах и больницах.

Вышесказанное отнюдь не значит, что с такой же просьбой нельзя обратиться к Богородице перед другой Ее иконой.

Молебны святым

Очень часто просительные молебны посвящаются святым.

Вопрос почитания святых в Православной Церкви зачастую связывается с некоторыми заблуждениями и суевериями.

Часто встречаются представления о том, что определенные святые «специализируются» на тех или иных прошениях, в связи с чем можно услышать вопросы: «От чего помогает тот или иной святой?» или «Какая молитва этому святому самая действенная?». Подобные слова являются проявлением суеверия разной степени осознанности.

Православные люди должны понимать, что молитвы — не заклинания. Святые — это люди, своей жизнью и поступками угодившие Господу, которые сейчас находятся у Престола Божия и молятся о нас — и вместе с нами.

Когда мы обращаемся с молитвой к тому или иному святому, мы просим его помолиться о нас Богу.

Вопрос «Какому святому молиться для того-то и того-то?» — это проявление магического сознания, демонстрирующее непонимание духовного смысла священных действий, в частности молебна.

Традиция соотносить те или иные просьбы и жизненные нужды с определенными святыми (как и с иконами Божией Матери) зачастую связаны либо с содержанием житий святых, либо с преданиями о чудесах, которые Господь являл по их молитвам.

Так, например, мы знаем, что великомученик Пантелеимон, святые бессребреники Косма и Дамиан во время земной жизни были врачами. Именно поэтому на молебнах, адресованных этим святым, люди просят об исцелении от болезней (и не только телесных, но и духовных).

Из жития святой Ксении Петербургской известно, что блаженная несколько раз пророчески указывала девушкам на их будущую брачную жизнь. В связи с этим святой Ксении молятся о счастливой семейной жизни.

Святителю Спиридону Тримифунтскому (из жития которого известно, как святой помогал многим простым людям в их бытовых нуждах) молятся об устроении бытовых, жилищных дел.

Молебны о здравии

Наиболее часто совершаемыми являются молебны о здравии. Они могут быть адресованы Господу, Богородице или святым.

Святитель Феофан Затворник, отвечая на просьбу некоей женщины помолиться о ее больной дочери, говорит, что ни молебен, ни проскомидия, ни какая-либо молитва о здравии не будет действенной, если человек, который ее заказывает, сам не вздыхает о своем близком: «молебны потрещат, а молитвы о болящей не будет».

Молитва совершается в человеческом сердце. Поэтому, заказав молебен в храме, мы должны и сами присутствовать на богослужении и вместе со служителями просить Господа об исцелении души и тела нашего близкого.

Молебны об упокоении

Отдельный вид молебна — об упокоении — называется панихидой. Панихида служится на третий, девятый, сороковой день после дня преставления, а также в связи с годовщиной смерти. Существуют также установленные Церковью дни вселенского поминовения усопших. Это родительские субботы во время Великого поста, суббота мясопустной седмицы, Радоница, суббота накануне Троицы.

Подробнее о панихиде >>

Как заказать молебен?

Заказать молебен вы можете в любом православном храме.

Для этого нужно указать в записке вид молебна (благодарственный, о воинах, о начале учебного года) и кому он совершается (Святителю Николаю, Пресвятой Богородице, блаженной Ксении Петербургской и т. д.).

Далее следует перечислить имена людей, за которых вы просите помолиться. Имена указываются в полной форме, в родительном падеже (например, «О здравии Николая, Анатолия, Людмилы…»).

Важно! В записках на молебен можно указывать лишь имена христиан, крещенных в Православной Церкви. Не следует вписывать имена иноверцев, инославных, атеистов, а также людей, которые ушли из жизни в результате самоубийства.

В нашем монастыре подать записки на молебен можно несколькими способами:

• через монастырскую лавку;

• через сестер милосердия, которые несут послушание в монастырских киосках в городе;

• через онлайн-сервис на нашем сайте >>

Источник: https://obitel-minsk.ru/treby/moleben

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.